Jysk Estate

Jysk Estate investerer i fast ejendom. Vores investorer ønsker risikospredning i deres investeringer ud fra en konservativ investeringsstrategi. Fast ejendom er en solid og fremtidssikret investering, såfremt investeringerne gennemføres med omhu og indsigt.

Jysk Estate har eget administrationsselskab der varetager den daglige drift af ejendommene. Vi har den fornødne indsigt i ejendomsmarkedet og har via vores netværk etableret en effektiv måde at administrere ejendommene på. Vi er selv er tæt på lejerne, og finder og udvikler ejendommenes  potentiale. Lave omkostninger kombineret med grundighed, erfaring og god forretningsindsigt  sikrer et afkast som i forhold til andre investeringsmuligheder er yderst attraktivt.

Målet er at den investerede kapital skal forrentes med mindst 15 % pa. før skat.

Vores ejendomme har oftest herudover et udviklingspotentiale, der kan gøre investeringen mere attraktiv.  Uden der bliver gået på kompromis med vore investorers krav til forholdsvis stor sikkerhed for investeringen og afkastet.

JYSK ESTATE ApS  –  8270 HØJBJERG